Afspraken in kinderdagverblijf 't Uiltje

Ziekte

Twee beren ziek in bed met koortsthermometer en warm waterkruik.Zieke kinderen horen niet thuis in de kinderopvang. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval uw kindje ‘s ochtends ziek zou zijn en u dringend alternatieve opvang nodig hebt. Een kindje dat niet te ziek is, kan in de opvang terecht wanneer de leidinggevende akkoord is. Beoordeel zelf de algemene toestand van uw kindje of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang en hou zeker ook rekening met besmettingsgevaar voor andere kindjes. We vragen met aandrang om ook niet onmiddellijk zichtbare medische problemen te signaleren aan de leidinggevende, vooral wanneer er om die reden bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er eventueel gevaar kan zijn over de gezondheid van andere kindjes en de begeleidsters. De leidinggevende heeft steeds het laatste woord in de beslissing of uw kindje al dan niet naar de opvang kan. Bij de beslissing denken we aan het belang van uw kindjes in de eerste plaats en ook aan het belang van de andere opgevangen kindjes en/of de extra werkbelasting die zorg voor een ziek kindje kan meebrengen.

Medicatie

Wit doosje met roze pillen, medicatie.De opvang geeft nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen. Veel klachten verdwijnen spontaan en moeten niet met een medicament behandeld worden. Sommige klachten zoals koorts en pijn zijn de eerste tekens van een beginnend belangrijk gezondheidsprobleem. Door medicatie toe te dienen kan je een ziekte soms tijdelijk verdoezelen. Dat kan gevaarlijk zijn en kan de juiste diagnose bemoeilijken. Wanneer uw kindje medicatie moet nemen, vragen we u omdat zoveel mogelijk thuis te doen.

Gewassen, gekleed en gevoed

Moeder met peuter.Mogen we vragen dat uw kindje  ’s morgens gewassen, gekleed en gevoed naar de opvang komt!
regenboogstreep